Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun Bakım Ünitesi

Özel Tuzla GİSBİR Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi;

Yaşamsal fonksiyonları hayati risk taşıyacak derecede bozulmuş olan hastalara hizmet veren özel bir ünitedir. Yoğun bakım üniteleri anestezi ve reanimasyon uzmanlarının denetimi ve yönetimi altında, tüm branş doktorlarının desteği ile hizmet veren bölümlerdir.

İleri teknolojinin de katkılarıyla, son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiştir. Riskli ameliyat geçiren hastalar, beyin kanaması, çoklu organ travmaları, organ yetmezlikleri, acil kanamalı hastalar, ani felç yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Ayrıca ciddi solunum yetersizliği, ilerleyici kas ve sinir sistemi hastalıkları ile boğulma ve zehirlenme vakalarının da yoğun bakım ünitelerinde takip edilmeleri gerekmektedir.
12 yatak kapasiteli genel yoğun bakım ünitemiz, solunum destek cihazları, kalp ve dolaşım sistemi fonksiyonlarının takip edildiği monitörler, kan gazı cihazı, mama pompaları, infüzyon ve perfüzyon pompaları, defibrilatör, aspiratörler ile tüm alt yapı ve teknik donanıma sahiptir.