Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Özel Tuzla GİSBİR Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde;

Hastanemiz diğer alanlarda olduğu gibi çağdaş ve güvenilir hizmet sunulmaktadır.

Tıp dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü; kadın kanserleri, hamilelik, doğum öncesi ve doğumla ilgili problemlerin çözümünde modern tıbbın tüm olanaklarıyla hizmet vermektedir. Hamileliğin ilk haftalarından başlayarak modern bir antenatal-doğum öncesi takibin bütün gereklerinin yerine getirildiği 11-14 hafta ikili tarama testi, 16-20 haftalarda üçlü tarama testi, 24-26 haftalar arasında gebeliğe bağlı ortaya çıkan DM (şeker hastalığı) için tarama testlerimiz rutin gebelik tetkikleri içinde yer almaktadır. 

Hastanemizde Yapılan Uygulamalar;  

 • Normal Doğum,
 • Sezaryan Doğum,
 • Jinekolojik Operasyonlar (myomektomi, over ameliyatları, histerektomi),
 • Laporoskopi,
 • Infertilite Tanısı ve Ön Tedavisi,
 • Genel ve Lokal Anestezi Uygulaması ile Küçük Müdahaleler
 • İdrar Kaçırma Operasyonu
 • İnseminasyon (aşılama)
 • Kriyoterapi
 • Histeroskopi (tanısal ve operatif)
 • Küretaj
 • Servikal Biyopsiler (LEEP, Punch Biyopsi)