Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmalarımız

Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmalarımız

Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmalarımız

Kalite Politikamız;

  • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, memnuniyetlerinin sürekliliğini sağlamak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek.
  • Profesyonel kadrolar ile bölgesel düzeyde referans gösterilen bir sağlık kurumu olmak.
  • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden sağlık hizmeti sunmak.
  • Tüm çalışanların katılımıyla sürekli analiz ve ölçme ile iyileştirmeyi hedeflemek.Çalışan güvenliğini ve memnuniyetini sağlamak.Çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle destekleyerek, nitelikli ve uzman kadrolar oluşturmak. 
  • Kaliteli ve koruyucu sağlık hizmetlerini uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak.
  • Hizmet alan hastalarımızın memnuniyetini, sistemli olarak izlemek elde edilen sonuçları kullanarak sürekli iyileştirmeler yaparak, sunulan hizmeti geliştirmek kalite politikamızdır.
  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek.

Hastanemiz hasta odaklı bir yaklaşımda hasta ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet üretmek için tüm süreçleri kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulması ile mükemmelliğe giden kalite yolculuğumuzda bir adım daha atılmıştır.

ÖZEL GİSBİR SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ  hizmet kalitesi ISO 9001 :2015 KALiTE BELGESİ ile tescillenmiştir. 

ISO 9001 kalite belgesi çalışmalarına,kalite belgesi almaktan çok hastanenin performansını sürekli iyileştirrnek,hasta güvenliğini sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek hedefi ile başlanmıştır.

ISO 9001 kalite belgesini etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standart olduğunu bilen Hastanemiz, hazırlık aşamaları süresi içinde hizmet verimliliği, hasta memnuniyeti ve hasta sadakatinde başarılı sonuçlar elde etmiştir.