Hasta Sorumlulukları

Hasta Sorumlulukları

Hasta Sorumlulukları

Özel Tuzla GİSBİR Hastanesi’ne sağlık hizmeti almak için başvuran hasta ve hasta yakınlarının çok daha iyi hizmet alabilmeleri için hastanemize başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte kendilerine düşen ve yerine getirmeleri gereken sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar şunlardır:

1- Bilgi Verme 

Hasta ve hasta yakınları, sağlık bilgilerinin değerlendirilmesi, uygun tedavi ve bakımının sağlanabilmesi için, yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak aktarmak sorumluluğundadır.

2- Önerilere Uyma 

Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

3- Planlanan Tedaviyi Reddetme 

Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

4- Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

Hastalarımız, hastanemizin  kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

5- Saygı Gösterme  

Hastalarımız, hastanemiz içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanemizin aldığı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

6- Bulaşıcı Hastalık Hali 

Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

7- Ödeme Sorumluluğu

Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Ayrıca hasta ve yakınlarının demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar  vermesi durumunda verdikleri zararı ödeme sorumluluğu vardır.

8- Hasta Ziyaretçisi  

Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin hastane ziyaret saatlerine uyması ve yiyecek, içecek getirmemesi sorumluluğu vardır.