Web Tasarım Firması
SİTE İÇİ ARAMA
Sağlığınızın değeri için
+90(216)581 42 00
Kalp ve Damar Cerrahisi

Koroner Bypass Cerrahisi Nedir ?

Koroner bypass cerrahisi açık kalp ameliyatları  arasında en çok yapılan ameliyattır. Dar ya da tıkalı  olan damara bir başka yoldan kan gelmesini sağlar. Kalbin kendisini besleyen damarlara koroner atar damarlar denir. 

Kalp diğer kaslardan farklı olarak durmaksızın çalışır. Koroner damarlar daralır veya tıkanırsa kalp yeterli oksijen ve besin alamaz. 

Besin ve oksijen azlığı kritik düzeyi geçerse kalp kasında hasar oluşur, bu durum kalp krizi olarak adlandırılır.  

Kalbi Besleyen Damarlar Tıkanırsa Ne Olur ?

Kalbi besleyen damarlardan biri daralır veya tıkanırsa, göğüs ağrısı  veya kalp krizi oluşabilir. Daralma veya tıkanıklık bazı  hastalarda şiddetli ağrı ile seyrederken bazı hastalarda önemsiz ağrı ile veya hiç ağrısız olarak da seyredebilir. Ağrısız seyreden olaylar genellikle şeker hastalarında gözlenir ve sessiz kalp hastalığı olarak adlandırılır. 

Kalp hastalığı ile ilgili şikâyetleriniz varsa veya risk faktörlerinden bazılarına sahip olmanız durumunda doktorunuza mutlaka başvurmanız gerekmektedir. 

Risk faktörleri şunlardır;  

Erkek cinsiyet

Kolesterol yüksekliği 

Şeker hastalığı

Tansiyon yüksekliği 

Sigara kullanmak

Anjiyonun Rolü Nedir ?

Koroner kalp hastalığı tanısı, koroner angiyografi ile kesinleştirilir. Efor testi hastanın hastanede yatması  gerekmeden yapılan ve hastalık hakkında bilgi verebilen bir yöntemdir. Koroner angiyografi hasta hastanede yatırılarak yapılır. 

Katater adı verilen bir ince tüp kasık veya koldan atardamar içine yerleştirilerek kalbi besleyen damarlara kadar ilerletilir. özel bir ilaç verilerek kalbi besleyen damarlar ve sol kalp boşluğunun filmleri çekilir. Bu yolla damarlardaki darlık, tıkanıklar ve kalp kasının kasılma gücü, hastalıktan hasar görüp görmediği saptanır. Koroner angiyografi yapılmadan doğru tedavi yöntemi önermek ve herhangi bir girişimde bulunmak (balon uygulama, kafes takma, ameliyat) mümkün değildir.  

Kalp hastalığı tanısı konursa ilaç tedavisi, balon angiyoplasti ve ameliyat seçeneklerinden hasta için en uygun olan yöntem hastaya önerilir ve açıklanır.  

Ameliyat Ne Zaman Gerekli?

Ana koroner atar damar hastalığı,  üç damar hastalığı ve kalp kası hasarı olan hastalar ameliyattan daha fazla yarar görmektedirler. Ameliyat bunun dışında özel bazı şartlarda gerekli olabilir veya hastanın yakınmaları ilaç tedavisi ile kontrol edilemezse ameliyat düşünülebilir. Koroner arter hastalığı karmaşık ve her hastada kendine özel şartlar içerir, bu nedenle kendi durumunuzu doktorunuzla konuşmanız en doğru yoldur. 

Ameliyatın amacı hastanın yaşam kalitesinin korunması  ve ameliyat olmazsa karşılaşabileceği olası  zararlardan korunmasını sağlamaktır. 

Ameliyat Nasıl Oluyor ?

Kalp cerrahisi standart tekniğinde göğüs kemiği yukardan aşağıya doğru ortadan kesilerek göğüs kafesi açılır. Bu kesi cerraha kalp ve ana damarlara erişim sağlar. Hasta kalp-akciğer makinasına bağlanır, kalp özel bir serum ile durdurulur ve bypass işlemi yapılır. Daha sonra kalp tekrar çalıştırılır ve kalp-akciğer makinesi desteği kaldırılıp ameliyat sonlandırılır. Bazı hastaların sandığının aksine ameliyat sırasında kalp yerinden çıkarılmaz. 

Ameliyatta atardamar ve toplardamar greftleri kullanılır. Atardamar greftleri; iç meme atardamarı, kol atardamarı, karın duvarı  atardamarı ve mide atardamarı  olabilir. Toplardamar ise bacaklardan (nadiren koldan) sağlanır. Atardamar greftleri (özellikle iç meme atardamarları) hastalığa dirençli olup uzun süre açık kalırlar. 

Uygulanan Başka Teknikler Neler ?

Tedavi yöntemleri, daha iyi sonuçlar sağlamak ve hastaların daha az rahatsız olup daha kısa sürelerde iyileşmesini sağlamak amacıyla geliştirilmektedir. 

Ancak halen altın standart kalp-akciğer makinası  yardımıyla yapılan açık tekniktir. Diğer teknikler ya bazı  zorunluluklar nedeniyle açık tekniğin kullanılamadığı  hastalada ya da o işleme uygun özellikte olan hastalarda uygulanmakta ve geliştirilmektedir. 

Sonuçların daha iyi olması için uygulanan yöntemlerden birisi bypassların hepsinin atardamarlar kullanılarak yapılmasıdır. Atardamar kullanılarak yapılan bypasslar daha uzun süre açık kalmaktadır ve hastaların yeniden ameliyata ihtiyaç oranları azalmaktadır. 

Sonuçların iyileştirilmesi ve hastaları  kalp-akciğer makinasının olası  zararlarından korumak için uygulanan bir diğer teknik çalışan kalpte bypass işlemidir. Cerrah uygun olgularda işlemi, kalp normal işlevini sürdürürken yapar. 

Bunların dışında küçük kesilerle veya endoskopik (açılan küçük deliklerden sokulan) aletlerle yapılan işlemler uygun hastalarda veya bazı  zorunluluklar nedeniyle yapılabilmektedir. Ayrıca robotik cerrahide deneme aşamasında yapılabilmektedir. 

Risk ve Zararlar Var Mı ?

Cerrahi işlem hastalara kardiyolog ve kalp damar cerrahlarının birlikte değerlendirmeleri sonunda önerilen bir yoldur. Bu hastalar ilaç, balon ve stent (kafes) işlemlerinden yeterli yarar görmeyecek veya teknik olarak uygun olmayan hastalardır. Tüm cerrahi işlemler gibi koroner bypass işlemide belirli oranlarda riske sahiptir. Bu risk hastaya ameliyat önerilirken açıklanır. Riskin derecesi hastanın sağlık durumuna göre değişir. 

Koroner bypass ameliyatının olası zararları; kanama, enfeksiyon, geçici veya kalıcı felç, ameliyat sırasında, sonrasında kalp krizi veya hastanın kaybedilmesi olabilir. Bu olası zararların hastaya göre değerlendirilip doktorunuz tarafından açıklanması gereklidir. Riskin derecesi yaşa, genel sağlık durumuna, sigara içimine, ek hastalıkların varlığına, kalp işlevlerinin durumuna göre değişir. 

İyileşme Süreci Ne Kadar ?

Koroner bypass ameliyatlarından sonra tam olarak iyileşme dönemi 1-1,5 ayı bulur. Hastanın iyileşme durumuna bağlı olarak 3 ile 8 hafta sonra araba kullanmaya başlanabilir. Cinsel aktivite içinse 3 ila 6 haftanın geçmesi beklenir. 

Büro işiyle uğraşanlar 2 ila 4 hafta içinde görevlerine dönebilir. Fiziksel güç isteyen işte çalışanların ise işe dönmek için 8 haftayı beklemeleri gerekir. İşe dönüş zamanı ve diğer aktivitelere başlama hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Bu nedenle ilk kontrolünüzde (ameliyattan sonra 1. ayda) doktorunuz daha kesin bilgiler verebilir. 

Koroner Arter Hastalığından Korunmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli ?

Özellikle ameliyat olmuş hastalar için daha fazla önem taşır. Koroner bypass sonrası yeniden hastalık gelişmesi riskini en aza indirmek için hastanın yaşam tarzında önemli değişiklikler yapması gerekir. 

Bunlar, sigaranın bırakılması, düzenli egzersiz, fazla kilolardan kurtulma, kan kolesterol seviyesinin düşürülmesi, şeker hastalığının ve yüksek tansiyonun kontrol altına alınması, uygun diyet, gerekli ilaçların kullanımı ve düzenli aralıklarla doktor kontrolüdür.